Samenwerking

Bewoners en bedrijven in Eindhoven denken niet in gemeentegrenzen. Nu de gemeente nog.

Bewoners en bedrijven in Eindhoven en omliggende gemeenten denken niet in gemeentegrenzen. Wij wonen, werken en recreëren allemaal over gemeentegrenzen heen. De ene gemeente blinkt uit in voorzieningen en een bruisend stadsleven, de ander biedt een groene omgeving vol rust en heerlijk woongenot. Toch hebben al deze gemeenten allemaal een eigen stadhuis, een eigen bestuur, een eigen gemeenteraad en een eigen ambtelijke organisatie. Terwijl zij voor het overgrote deel allemaal hetzelfde werk doen.

Samenvoeging van Eindhoven met de direct aangrenzende gemeenten is een logische ontwikkeling. Niet alleen is dit efficiënter in de dienstverlening naar onze eigen inwoners, ook zijn we daarmee in één klap de vierde stad van Nederland waardoor onze positie ten opzichte van de provinciale en landelijke politiek aanmerkelijk verstevigd wordt, passend bij onze positie als tweede economie van Nederland.

Eindhoven moet daarom nadrukkelijk de status van centrumgemeente krijgen. Op deze wijze kunnen wij namens de regio optreden als gesprekspartner bij de provincie of het Rijk. Eindhoven heeft er geen bezwaar tegen om boven-regionale voorzieningen te onderhouden maar er worden dan wel nieuwe afspraken gemaakt met de regio.

Samenvoegen van Eindhoven en de randgemeenten is de stip aan horizon. In de periode daar naartoe wordt de samenwerking met omliggende gemeenten verder versterkt en is deze niet vrijblijvend.

De samenwerking binnen het stedelijk gebied (Eindhoven en direct omliggende gemeenten) moet op het gebied van bedrijventerreinen, kantoorlocaties, detailhandel, woningbouw, gronduitgifte en (regionale) voorzieningen versterkt worden, waarbij elke gemeente zich aan gemaakte afspraken houdt.