Marcel Oosterveer

Woordvoerderschappen:

  • Dienstverlening
  • Bedrijfsvoering
  • P&O
  • Inkoop- en aanbestdingsbeleid
  • Regionale samenwerking
  • Financiën
  • Meerjarig Investeringsprogramma 

 

Raadsfuncties

  • Lid raadscommissie Financiën & Bestuur
  • Voorzitter commissie Ruimte & Vastgoed
  • Voorzitter Accountantscommissie


Nevenfuncties

·        Eigenaar/directeur MBO BV

·        Eigenaar/Directeur Jazzkids BV

·        Consultant voor Verenigde Naties (ITC)

Het International Trade Centre (opgericht in 1964) is het ontwikkelings-agentschap dat volledig toegewijd is aan ondersteuning en de internationalisering van kleine- en middelgrote ondernemingen

·       Export expert CBI

Het CBI is het centrum voor de promotie van import uit derdewereld landen. Men ondersteunt meer dan 800 ondernemers om tot succesvolle exporteurs voor de Europese markt d.m.v. coaching-projecten. Het CBI was tot eind 2015 een zelfstandig agentschap van het ministerie van buitenlandse zaken en is daarna overgegaan als onderdeel van de ministerie van RVO

·        voorzitter SLAB (stichting Luthers Accommodatie Beheer)

SLAB houdt zich bezig met het verhuren van villa's en het verkopen van Lutherse accessoires

·       voorzitter van Heutz in Waalre

De stichting heeft ten doel gemeenten te steunen inzake voorzieningen ten behoeve van ouderen

·       bestuurslid SLR (Stichting maatschappelijk werk Lutherse Rusthuizen)

De stichting houdt zich bezig met de oprichting en instandhouding van Lutherse Rusthuizen in Nederland

·       bestuurslid 2014 tot juli 2017, nu adviseur Nederlands Luthers Genootschap voor in-en uitwendige zending

De opdracht van het Genootschap is “het verlenen van steun op het gebied van binnen- en buitenlandse zending in de ruimste zin van het woord, in het algemeen en van Evangelisch-Lutherse Kerken alsmede van Evangelisch-Lutherse Gemeenten in Nederland in het bijzonder”