Marcel Punte

Woordvoerderschappen:

 • WIJeindhoven
 • Zorg en welzijn
 • Decentralisatie AWBZ
 • Decentralisatie participatiewet 
 • Ombudsfunctie
 • Dierenwelzijn
 • Diversiteit
 • Werk en inkomen
 • Beroepsonderwijs

 

Raadsfuncties

 • Lid raadscommissie Economie & Mobiliteit
 • Lid raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Voorzitter van de commissie geloofsbrieven 
 • Lid raadswerkgroep carnavaleske raadsvergadering
 • Lid raadswerkgroep sociaal domein 
 • Fractiepenningmeester 

 

Nevenfuncties

 • Bedrijfsmanager zorglogistiek Maxima Medisch Centrum