Hans Rozendaal

Woordvoerderschappen:

 • Onderhoud openbare ruimte
 • Groen
 • Water
 • Licht
 • Monumenten
 • Archeologie
 • Meerhoven
 • Onderwijshuisvesting
 • Spoorzone

Raadsfuncties

 • Lid raadscommissie Ruimte & Vastgoed
 • Lid raadscommissie FinanciĆ«n & Bestuur
 • Voorzitter van het Presidium
 • Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
 • Lid commissie nieuwe werkwijze gemeenteraad
 • Lid klankbordgroep bedrijventerreinennota